Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

InkKari Y-tunnus: 2115676-8 Tullikatu 6 33100 Tampere

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA JA NIITÄ HOITAVA HENKILÖ

InkKari Michael Hokkanen etunimi.sukunimi@inkkari.net

3. REKISTERIN NIMI

  InkKari-asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri “Asiakasrekisteri InkKari”

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mukaan lukien asiakasviestintä), kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin InkKarin sekä InkKarin valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 • Henkilön etu- ja sukunimet
 • Yhteystiedot
 • Asiakkuuden tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta ja -tapa
 • Rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat ja niiden käyttö
 • Asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
 • Rekisteröidyn päätelaitteeseen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla käsiteltävät tiedot
 • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
Rekisterissä voidaan lisäksi käsitellä myös seuraavia asiakastilin avanneiden tietoja:
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Asiakasnumero
 • Rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteydenottojen yhteydessä tallennetuista puheluista sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista, kassajärjestelmistä sekä erilaisten promootioiden yhteydessä kerättävistä tiedoista.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN

  InkKari voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa mm. viranomaisille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa InkKarin yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tiloihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään myös lukituissa ja paloturvallisissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Ainoastaan määrätyillä InkKarin työntekijöillä tai sen lukuun toimivien palveluntarjoajien työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.