Mustekasettien Täyttäminen ja Täyttösarjojen käyttö

Mustekasettien täyttösarja on lajitelma työkaluja ja tietty määrä mustetta mustekasettien täyttöä varten. Erikoistyökalut ja musteen määrä riippuu siitä, mihin kasettiin sarja on suunniteltu. Täyttösarjan tarkoituksena on täyttää mustekasetti edullisempana vaihtoehtona uuden kasetin ostamiselle.
  1. Täyttösarjan sisältö
  2. Mustekasetin täyttämisprosessi
  3. Valmistajien suunnittelemat järjestelmät mustekasettien täytön estämiseksi
  4. Edut ja haitat

1. Mustekasettien täyttösarjan sisältö

Tyypillisesti mustekasettien täyttösarjaan kuuluu kasettiteline, mustepulloja, neuloja ja työkaluja. Sarjan mukana tulevat työkalut saattavat vaihdella valmistajan ja kasettityypin mukaan. Jotkut työkalut löytyvät kaikista sarjoista, koska niitä tarvitaan mustekasettien täyttämiseen, mutta muut, kuten kasettiteline tai neula ilman poistamiseen kasetista ovat mukana täyttösarjasta riippuen.Yleisimmät mustekasettien täyttösarjat sisältävät jompia kumpia: mustepulloja mustalla musteella tai värimustepulloja: syaani, magenta ja keltainen, värimustekasettia varten, tai valokuvatulostamista varten valokuvasyaania, valokuvamagentaa ja valokuvakeltaista, tai yhdistelmä näitä kaikkia.

2. Mustekasetin täyttämisprosessi

Täyttöprosessiin liittyy yleensä seuraavat vaiheet:

Musteen ruiskuttaminen:

Riippuen mustekasetin tyypistä, muste joko ruiskutetaan ruiskulla kasetin päältä tai suoraan mustekammioon, kun kasetin kansi on avattu. Muste voidaan ruiskuttaa suoraan pullosta (neulakärjellä) tai mustetäytteisellä ruiskulla. Ruisku pitää asettaa kasettiin varovasti, ettei aiheuta vahinkoa, täytä liikaa tai sotke mustetta muihin säiliöihin. Värikasettien etiketissä saattaa olla kolme väripistettä jotka kuvaavat vastaavia säiliöiden värejä.Joissakin täyttösarjoissa viimeinen vaihe on ilman tyhjentäminen kasetista jolla palautetaan muste-neste -tasapaino, joka oli mustekasetin sisällä ennen sen täyttämistä.

Mustekasetin asentaminen ja käyttäminen:

Kun kasetti on täytetty, kansi suljetaan (jos tarvetta) ja mustekasetti voidaan asentaa tulostimeen. Kasetista ulos tuleva ylimääräinen muste kirjoituspäästä voidaan pyyhkiä tai imeyttää paperille (muutaman minuutin). Joissain kaseteissa ongelmana on musteen pääsy kasetin pohjaan (erityisesti värikaseteissa) ja se pitää pakottaa kasetin pohjaan joko imemällä kirjoituspäästä tai paineella kasetin yläpuolelta. Tulostimen puhdistusohjelmaa saatetaan joutua käyttämään, jos ylijäämämustetta on jäänyt täyttämisprosessista. Vinkki ensikertalaiselle: kasettien kapasiteetti joillain valmistajilla on erittäin paljon enemmän kuin se, millä määrällä uudet kasetit täytetään tehtaalla (pätee erityisesti värikasetteihin) ja tilaa musteelle saattaa olla 2-3 kertaa sen verran, mitä jotkut sarjat sisältävät.

Kirjoituspäiden puhdistaminen:

Joskus kirjoituspäät tukkeutuvat kuivuneesta musteesta. Värikaseteissa tyypillisesti yksi väreistä tukkeutuu kuivuneesta musteesta. Kuivunutta mustetta voi puhdistaa isopropyylialkoholilla ja vanupuikolla tai paperilla, jota pyyhitään 3-4 kertaa varovasti tulostuspäätä vasten. Toisena tapana on antaa kasetin olla kädenlämpöisessä vesilasissa yön yli (käytä akkuvettä!). Akkuvettä tarvitaan noin 1-1,5cm lasin pohjalle.

3. Valmistajien suunnittelemat järjestelmät mustekasettien täytön estämiseksi

Epson-mustekasetin sirun nollaus käyttämällä resetointityökalua

Monet tulostinvalmistajat laittavat mustekasetteihinsa mikrosirun ja/tai antureita, jotka estävät täyttämisen. Nämä mikrosirut saattavat myös toimia kopiointisuojana, joten tulostin ei toimi muiden valmistajien kasettien kanssa. Joissain tapauksissa täyttämisprosessiin liittyy täyttämisen estojärjestelmän ohittaminen. (Täyttöohjeet, sirun resetoija tai autoresetsiru [resetoituu aina, kun tulostin käynnistetään] eri kasettimalleille, ja muita vastaavia työkaluja on saatavilla internetistä).

Mustekasettien aikakoodaus

Suurempien tuottojen toivossa jotkut valmistajat asentavat mustekasetteihin aikasirun, joka lopettaa kasetin toiminnan tietyn ajan tai tietyn sivumäärän jälkeen, näyttäen viestin että mustekasetti on tyhjentynyt, vaikka se saattaisi olla melkein täysi. Käyttäjä ei siis voi ostaa kerralla useita kasetteja ja säilyttää niitä pitkää aikaa, vaan niitä pitää säännöllisesti ostaa uusia.

Tulostimien ja mustekasettien aluekoodaus

Valuuttavaihtelujen vuoksi jotkut tulostinvalmistajat (mm. Canon, Epson, HP, Lexmark, Xerox) asentavat tulostimiin ja kasetteihin aluekoodauksen – samantapaisen kuin DVD-levyissä. Kuluttajat voivat käyttää tulostimia ja mustekasetteja vain omalla alueella eivätkä voi maahantuoda halvempia mustekasetteja toiselta alueelta kuten esim. Aasiasta. Alue voidaan vaihtaa useaan kertaan, mutta sen jälkeen tulostimen alue lukitaan ja siihen voi asentaa kasetteja vain tietyltä alueelta. Usein aluevaihdos pitää tehdä valmistajan asiakaspalvelun kautta eikä käyttäjä itse voi sitä tehdä.

Kirjoituspään integrointi mustekasettiin

Jotkut valmistajat asentavat kirjoituspään kasetteihin tulostimen sijaan. Tämä tekee vaikeaksi ja jopa laittomaksi (patenttilait) muiden valmistajien valmistaa kasetteja. Myös mustekasettien täyttäminen (tulostinpään puhdistaminen ja anturien/sirujen resetoiminen mukaanlukien) tulee vaikeammaksi ja epäonnistuu useammin.

4. Edut ja haitat

Mustekasettien täyttösarjojen käytön päähyötynä on rahan säästäminen. Ympäristövaikutukset pienenee myös, sillä täyttöprosessi käyttää kasettia, joka muuten heitettäisiin pois yhden käytön jälkeen.Suurimpana täyttämisen haittana pidetään sotkua. Monet käyttäjät välttävät täyttämistä aikaisempien kokemusten takia. Monet epäonnistuneet täytöt ovat olleet “universaaleja täyttösarjoja”, jotka suunnitellaan useimpien kasettien täytöille. Koska valmistajat käyttävät erilaisia musteita ja kasetit ovat suunniteltu erilaisiin täyttötapoihin, universaalit sarjat epäonnistuvat useimmin. Tällaisia sarjoja ei enää paljon löydy myynnistä, sillä täyttösarjat tehdään erikseen kaikille mustekaseteille ja siitä on tullut normi, mutta yleiskäsitys on vieläkin se, että sarjojen käyttö on sotkuista tai huonompilaatuista kuin uuden kasetin ostaminen.Suurin syy täyttösarjojen vähenemiseen on erikoisliikkeiden nousu, mitkä täyttävät mustekasetteja. Samaan tapaan kuin autojen öljynvaihtoyritykset, autojen öljyjen vaihto on monimutkaistunut keskivertoautoilijalle, uudet mustekasetit ovat myös liian monimutkaisia tavallisen kuluttajan täytettäväksi. 

Vastaa